Похвали и признателност за Евдокия Емануилова на премиера в НБ „Иван Вазов”

istorikyt Evdokiia Emanuilova

Георги Райчевски: Тя е добър летописец на Пловдив; Пенка Калинкова: Без Дочка не може да си представим пловдивската история   

Добър летописец на Пловдив нарече историка Евдокия Емануилова журналистът Георги Райчевски. Снощи в НБ „Иван Вазов” бе представена книгата „Из обществения и културен живот на Пловдив през Възраждането и след Освобождението”. Евдокия Емануилова е дългогодишен изследовател на пловдивска тема. Заглавието на книгата е обстоятелствено, но е точно. Това е четивна книга, посочи РайчевскиEmanuilova i Raichevski( на снимката – вдясно).

Авторката работи 11 години в НБ „Иван Вазов”, 22 в Музея Възраждането и над двайсет години е председател на Общинския комитет „Васил Левски” в Пловдив. Идеията да бъде създадена книгата идва от доц. Владимир Янев, посочи Евдокия Емануилова. Доц. Янев е и рецензент на това издание. „Ти можеш да представиш на пловдиските читатели доста интересни факти и данни за интелигенцията на Пловдив през Възраждането и първите няколко години след Освобождението” – с тези думи литературоведът от Пловдиския университет стимулира историка г-жа Емануилова да подхване създаването на книгата.

 Evdokiia EmanuilovaВ пълната конферентна зала НБ „Иван Вазов” Евдокия Емануилова получи славослови от колеги, приятели и и съмишленици. А когато те акцентираха, че е прекрасен разказвач, тя издаде и откъде е наследила таланта си. Баща й е бил свещеник и словото му се леело, сподели признателната му дъщеря, написала „Из обществения и културен живот на Пловдив през Възраждането и след Освобождението”.

В началото на премиерата издателят Стефан Пеев от „Контекст” Stefan Pee izdatelstvo Kontekst

заяви, че пътят ни напред е много по-успешен, когато се оглеждаме и в миналото. Има материали за още една книга на същата тематика, информира пък авторката.

Дочка е приятел на цялата журналистическа гилдия, а със своето многознайничество има страхотно място. Без нея не можем да си представим Пловдив и пловдивската история, каза пред аудиторията театроведът и журналистът Пенка Калинкова.

Penka Kalinkova

Книгата на Евдокия Емануилова притежава енциклопедичен характер. Материалите  са класифицирани в следните направления: Литературният Пловдив; Известни български художници в Пловдив; Книжовно и просветно дело в Пловдив; Видни пловдивски възрожденци и деятели преди и след Освобождението; Из обществения живот в Пловдив.

На внуците ми Виктор и Корали – с обич! Това е посвещението на авторката, която авторитетно познава историческото съдържание, предложено в тази книга с бързо възприемамема стилистика и ритмично композирани изречения.