Daily Archives: 13.11.2021

Учен пътешественик прибави чл.-кор. на БАН

chlen-korespondent albert krystanov

Биотехнолог разшири научната си визитка. Той е пътешественик по настройка, членува в международни структури, води специализации. Новостта при проф. д.т.н. Алберт Кръстанов е апозицията „чл.-кор. на БАН”. Автор на 210 научни публикации, 4 патента и 8 учебника – в областта