Daily Archives: 01.11.2021

Мисъл за постигане на смисъла!

1 noemvri Den na narodnite buditeli

Ситуационен импулс и епохални импулси, будителството изтъкава действена семиосфера, орнаментирайки национална сакралност. Акционната континуация от миналото, адресирана към повика на настоящето и замисъла за бъдеще, е кодирала възрожденистки макролейбъл – отразител на виж още[...]