Daily Archives: 10.10.2021

Ваксинопрофилактиката и чистият въздух в центъра на семинар

PU Paisii Hilendarski

„Предизвикателства пред отношенията между наука и публика. Гражданска наука в общественото здравеопазване и екологията“ бе мотото на форума от семинар и Кръгла маса, състоял се в Пловдивския университет. В хибриден формат, събитието се организира в параметрите на дейността виж още[...]