Daily Archives: 01.10.2021

Музически енергизирана комуникация

IMG_20211001_134512

1 октомври - Международен ден на музиката! Календарната сцена на Homo musicus. На неговата танцувалност от звукоредия и звукоредитби.  Музиката, това безгранично в рецепцията изкуство, е спътник и съпътствие в индивидуалния свят, в светонастройката на всеки от human beings.  Побираща