Daily Archives: 02.03.2021

Университетът по хранителни технологии и във военното меню

26022021-dogovor uht i nvu

Факт е споразумение за партньорство с НВУ „Васил Левски“ В партньорството с УХТ можем да подобрим още повече това меню, а чрез нашите дейности в науката ще се опитаме да предложим на Българската армия нови подходи за хранене на военнослужещите,