Daily Archives: 29.01.2021

Въздухопречистващи устройства в УХТ

UFT

Практическите упражнения и стажовете присъствено Студентите от 4-и курс във всички факултети и специалности на Университета по хранителни технологии ще провеждат практическите  си упражнения в периода от 8 март до 17 април 2021 (6 седмици), а първи, втори и трети