Daily Archives: 27.01.2021

Проект се влива в модернизацията на науката

LogoFNH

УХТ върви към междудисциплинарно изследване на хранителните навици у европейските граждани Старт на действията за изграждане на  Национален научноиновационен комплекс по проект „Научноизследователска инфраструктура в областта на храни, хранене и здраве, обвързана с участието виж още[...]