Daily Archives: 11.12.2020

Проф. д-р Любомир Караджов: АМТИИ е и храм, и сцена!

prof. l. karadzhov

Академията омиротвори жизнения ми сценарий, изповядва спецът по пиар и реклама Проф. Караджов, колко медийна е медийната АМТИИ? Днес АМТИИ е „по-медийна“ от когато и да било и повече от всички останали висши училища. Не защото те нямат качествено медийно