Daily Archives: 07.12.2020

Езиковедът теоретик Руселина Ницолова с „Избрани трудове”

IMG_20201207_153449

Изданието е на УИ „Св. Климент Охридски” (2020). Появата на тази книга отразява и добрата практика на издателството, което превръща в достояние на читателите избрани трудове и от други знакови имена в българската лингвистика. Личността на Руселина Ницолова, професор, доктор