Daily Archives: 30.10.2020

Президентски знак за 75 на Медицинския университет

51152101-3135-4CE2-9E1A-00520F1FB36E

Медицинският университет продължава да изгражда модерна инфраструктура и да обновява материалната си база. Но най-важното е академичният дух - непрекъснатият стремеж към усъвършенстване и високо качество, страстният копнеж към знанието, истината и мъдростта. Този дух е немислим виж още[...]