Daily Archives: 01.10.2020

Професор Любомир Караджов визуализира медийната АМТИИ

prof. d-r ljubomir karadzhov

Честит световен ден на музиката, изкустводейци!  Сборник от текстове, които без изключение са публикувани в българските медии, показват лика на „АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ между  50-та и 55-та годишнина на артобразователната институция.Материалите очертават многообразието виж още[...]