Daily Archives: 28.09.2020

Шевицата от етнокулинарни вкусове

IMG_20200928_141805

Д-р Станко Станков е главен асистент, преподавател в катедра "Хранене и туризъм" при Университета по хранителни технологии. Защитава дисертация, насочена върху възможностите за подобряване на качеството при тестените сладкарски изделия, но е бакалавър по технология  на храните виж още[...]