Daily Archives: 04.08.2020

Инвестиция в докторантите и академични стратегии от медиците

94DFFB8A-0B7E-428F-B998-E6B86F1CDDA0 (1)

41 дисертации на докторанти са защитени през последната една година в Медицинския университет – Пловдив. Сега в МУ се подготвят 78 докторанти. От академичната институция определят докторантското обучение като ключов фактор. Нзависимо дали са в редовна докторантура, или докторантура виж