Daily Archives: 03.08.2020

Призив към медицинските университети за мрежи с европейски партньори

seminar1

Висока оценка на МУ – Пловдив като престижен международен университет даде доц. д-р Евгени Евгениев и представи „Политики и финансиране за научни изследвания и иновации на ЕС в периода 2021-2027 г.“ с резултатите от изпълнението на Рамкова програма за научни