Daily Archives: 24.07.2020

Конференцията на младите учени запазва престижа си

sub plovdiv

Проф. д-р Атанас Арнаудов: Новите идеи са надграждане Над 150 млади учени и докторанти, представящи повече от 100 доклада, постери, заявиха участието си в осмото издание на Конференцията на младите учени, организирана от СУБ – Пловдив. Тази година форумът се

Нови такси за медиците

MU Auditoren komplex 2019

Новата учебна година в медицинските университети у нас идва с нови такси. Калкулирането на таксите не е по предложение на съответното висше учебно заведение или еднолично решение на ръководството, а е резултат от нормативни държавни документи. Несъобразяването с решения и