Daily Archives: 21.07.2020

„Структура на историческото познание”

Struktura na istoricheskoto poznanie

„Изток-Запад” издаде това заглавие наскоро. Негов автор е философът Асен Игнатов (1935-2003). „Доколкото анализът на познанието има гносеологически характер, дотолкова настоящето изследване се отнася към областта на, така да се каже, приложната гносеология. Доколкото пък историческото виж още[...]