Daily Archives: 07.07.2020

Студент от Пловдивския става младежки делегат към ООН

ПУ Паисий Хилендарски - 01

Тодор Рогошеве, студент в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, бе избран за един от новите български младежки делегати към ООН, мандат 2020/2021 г. Основните му професионални интереси са международното право и международните отношения. Участвал е в престижното състезание виж

Предпочелите „Топлотехника“ в УХТ без семестриални такси

uft

Студентите от специалност "Топлотехника", професионално направление 5.4. "Енергетика", в Университета по хранителни технологии, приети през учебната 2020-2021 година,  ще бъдат освободени от заплащане на такси за целия курс на обучението си, информира доц. д-р Христо Спасов, зам.-ректор виж още[...]

Медиците стартираха кампанията ефективно

1

Днес, 7 юли, е изпитът по социална медицина и организация на здравеопазването за специалността Управление на здравните грижи, изучавана в Медицинския университет – Пловдив. На 9 юли предстои изпитът по биология и химия за магистърските програми. Тази година кандидат-студентите, виж