Daily Archives: 01.07.2020

Медицинският разкрива „Софтуерно проектиране в медицината”

MU Auditoren komplex 2019

Трите медицински университета  – Пловдив, Варна, Плевен, и Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) – София ще работят съвместно за създаването на хибридни образователни програми за инженерни специалисти с интегриращи базови знания по медицина в областта на софтуерното виж