Daily Archives: 26.06.2020

Артмениджъри и пиари аргументираха научни постановки

sdr

Дейността на школи по изкуствата, управление  на артсъбития, създаване и мениджмънт на агенции за имидж и репутация, позициониране на художествени продукти, стратегии за работа с иновативни медийни канали и много други теми от теоретично и приложно естество изследват магистърскитет виж