Daily Archives: 25.06.2020

Медицинският обяви кандидатските изпити

MU Auditoren komplex 2019

Запазва се присъствената форма на изпитите за Медицинския университет – Пловдив. Възникналата пандемия COVID-19 е причина да се въведат някои промени в организацията на кандидатстудентската кампания. За нормалното протичане на изпитите ще бъдат създадени необходимите условия виж още[...]