Daily Archives: 19.03.2020

Медицинските насоки за действия в епидемията

mu plovdiv

Екип на Медицинския университет състави кратка извадка на най-важните стъпки и действия в условията на епидемия и нарастващия брой на пациенти с COVID-19. Препоръчително е всеки гражданин да бъде запознат с тях и да поеме личната си отговорност за опазване, както