Daily Archives: 03.03.2020

Рангов приз за УМБАЛ „Свети Георги”

Награда и грамота за УМБАЛ Св Георги

Първа награда в конкурса „Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа 2019” в категория „Предприятие с над 250 заети лица”, в Група 3 –  „Хуманно здравеопазване” (код 86 по КИД – 2008), спечели УМБАЛ „Свети Георги”. Конкурсът за