Daily Archives: 18.01.2020

От Кючука през Свежен и до „Събота пазар – що е то?”

etnologo-antropolozhko liato

Научния форум „Етноложко и антроположко лято 2019“ организираха от катедра „Етнология” при Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Събитието се състоя в зала "Компас" и в него участваха студенти от специалностите „Етнология”, „Социална антропология” виж още[...]