Daily Archives: 15.01.2020

Дама англицист от Пловдив с high publishing success

Compound Nouns

„Compound Nouns in Specialised Language: A Cognitive Linguistic Perspective on English and Bulgarian Tourism Terms” e монографията, написана от българския англицист д-р Цвета Луизова-Хорева и издадена наскоро от американското издателство Nova publishers. Изследването е осъществено чрез прилагане на когнитивната лингвистична