Daily Archives: 01.11.2019

НБ „Иван Вазов” – интегратор на духовността

nb vazov

Многоизмерен, Денят на народните будители присъства владетелски в етнокултурния ни контекст и сдвоява с него знаковото си изразяване и знаковото си съдържание. Празник на интелектуалните импулси, съсредоточените действия и приближаваната еманация. На семиотичното пространство виж още[...]