Daily Archives: 05.10.2019

Курсове по 16 чужди езика

languages

Стартира ги Центърът за езици и междукултурна комуникация на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Обучението ще се осъществява от университетски преподаватели, като за всяко преминато ниво при успешно положен изпит курсистите получават университетски сертификат, посочиха виж още[...]