Daily Archives: 23.07.2019

След второто класиране в ПУ: повече от 85 % нови студенти

изтеглен файл

Над 85% от местата в утвърдения държавен прием за новата академична година в Пловдивския университет са запълнени, стана ясно след второто класиране.  ПУ „Паисий Хилендарски“ е записал 3189 нови студенти. От тях 2745 са по държавна поръчка, а 444 са