Daily Archives: 26.06.2019

ФИСН на 25, празнува с международна конференция

fisn

С мото „Икономическа и социална (дез)интеграция“ ще е международната научна конференция на Факултета по икономически и социални науки към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Тя е юбилейна и се организира по повод 25-ата годишнина от основаването на ФИСН. Съвременни виж още[...]