Daily Archives: 23.04.2019

Навигаторите книга и книжовност

the book

Книга, книжовен,  книжовност. Три думи със сбор от специфики, оставащи често немидими и при повторяемо наблюдаване. Независимо от опциите на оптиката... Книгата дава познание в синтез. Познание, унаследяващо съдържанието от компонентите на средновековния Trivium и Quadrivium и добавящо виж още[...]