Daily Archives: 11.04.2019

Принтер води денталните медици до контакт с бъдещето

dentalen printer

Принципът на 3D принтирането е преобразуване на компютърни модели в реални обекти чрез послойно наслагване на материал. Протезните конструкции в денталната медицина по класическите технологии се изработват от восъчен прототип чрез използване на различни техники за леене, виж още[...]