Daily Archives: 08.02.2019

Латински език за медицински специалности

uchebnik po latinski ezik

Учебникът по латински език, издаден от „Изток-Запад”, е насочен към учещите за медицински сестри, акушерки, кинезитерапевти, лекарски асистенти, към студентите по здравен  мениджмънт. Учебникът съдържа и тематична единица „рецептура“. В нея синтезирано са изброени съвременните виж още[...]