Daily Archives: 29.10.2018

Чуждестранен професор похвали българската мисъл в науката

MU

Конгресът по имунология с международно участие, проведен през седмицата в Пловдив, интегрира специалистите, работещи във фундаменталната, приложната и клинична имунология. Те се запознаха с последните достижения в тази област  в световен и национален мащаб. Участниците тази виж още[...]