Daily Archives: 23.09.2018

ФМИ приема кандидатите за магистри

fmi

В най-съвременни компютърни и семинарни зали се провежда обучението на магистрите и придобиващите допълнителни квалификации във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на ПУ „Паисий Хилендарски“. ФМИ започна приема за 2018/2019 в двете направления. Факултетът  предлага специализирани виж още[...]