Daily Archives: 03.02.2017

Олимпиадата е типичен глагол!

Ljubov Kurteva

Любов Куртева, 3-и курс, Българска филология, носител на поощрителна награда Атрактивното лингвистично събитие на Пловдивския университет, познато като Олимпиада по морфология на съвременния български език, енергизира мисловните пространства на десетки участници. В поредното виж още[...]

От Олимпиадата може само да спечелиш!

Ruzha Chuchuri

  Ружа Чучури, 3-и курс, Български език и новогръцки език, носител на поощрителна награда Атрактивното лингвистично събитие на Пловдивския университет, познато като Олимпиада по морфология на съвременния български език, енергизира мисловните пространства на десетки участници. виж още[...]