Daily Archives: 30.01.2017

„Пловдив – по следите на отминалото“

Plovdiv Po sledite na otminaloto

Историята първо търси събитията - кога, къде, какво  и как е станало. После проследява всичко – година по година, дата по дата. Накрая се тегли чертата и започва равносметката. Наистина разказът е динамичен, очертават се основните движещи сили, изреждат се