Daily Archives: 24.01.2017

Престижно описание на българската лексикoлогия

vasilka radeva Bylgarska leksikologiia i leksikografiia

Трудът Българска лексикология и лексикография е резултат от трайния интерес на проф. д.ф.н. Василка  Радева към семантиката на думата като основна езикова единица. Той се опира на четените лекции и магистърски курсове в Лайпциг, Западен Берлин и Саарбрюкен, но съдържа