Daily Archives: 30.04.2016

Образи на фотографията, албум на фотографските метафори

Obrazi na fotografiata

Бернд Щиглер представя „Образи на фотографията. Албум на фотографските метафори“. Преводът от немски е на Цочо Бояджиев, изданието - със знака на „Изток-Запад“. Фотографията е не само, както отбелязва Хуберт Дамиш, „изкуство, в което светлината произвежда собствената си виж още[...]