Daily Archives: 09.04.2016

„Етнокултурни паралели“ – съпоставително изследване на Балкано-Кавказкото пространство и Поволжието

Etnokulturni paraleli

„Етнокултурни паралели“ на доц. Ружа Нейкова е етноложко съпоставително изследване на Балкано-Кавказкото пространство и Поволжието. То извежда сродни духовни и материални равнища в традиционното наследство на народи, които градят общо културно-историческо минало през виж още[...]