Daily Archives: 03.04.2016

Медицинският университет – ефективен по Еразъм+

MU PLOVDIV

Броят на студентите, които се обучават по програма Еразъм+, се е повишил за две години, посочиха от Медицинския университет – Пловдив. През последната учебна година по Еразъм+ в чужбина за заминали 17 студенти за практика и 6 с цел обучение.