Daily Archives: 15.03.2016

Анализират проблемите и перспективите на историческото образование

Plovdivski universitet Rektorat

Студентският историко-археологически клуб „Проф. Велизар Велков“ съвместно с ръководството на катедра "История и археология" към Философско-историческия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" организират среща разговор. Тя е посветена на проблемите и перспективите на историческото виж още[...]