Daily Archives: 03.02.2016

„Хърватските бугарщици и техните български съответствия“

Hyrvatskite bugarshtici

Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ направи достояние на читателите книгата на известния фолклорист Стефана Стойкова „Хърватските бугарщици и техните български съответствия“. Хърватските бугарщици са част от южнославянската епическа традиция. Те са засега най-старите виж още[...]