Daily Archives: 18.03.2015

Откривател на вируса на СПИН изнася лекции в Медицинския университет – Пловдив

MU new

В седмицата на франкофонията МУ показва старинни френски издания Meдицинският университет в Пловдив отбелязва Международния ден на франкофонията - 20 март, с различен тип прояви. В седмицата на франкофонията са изложени старинни френски медицински издания от библиотечния виж още[...]