Daily Archives: 01.10.2014

Музика и музическост

Music photo

Международният ден на музиката е днес. Началните цифри и началата принципно са хубаво нещо и това някак несъзнателно съпътства световъзприятието ни. Заедно с всичко останало, отнасящо съ към art-а на несъзнателното, идеята за нерационално творчество е яко сложена в получаването