Daily Archives: 07.08.2014

„Богословие на Новия Завет“

Bogoslovie na Novija zavet

Автор - свещ. Теодор Стойчев, издание на "Изток-Запад". Книгата „Богословие на Новия Завет“ на свещеник Теодор Стойчев е сериозен научен проект, който, от една страна, служи за осмисляне на някои значими и актуални аспекти в съвременната библеистика, и от друга