Daily Archives: 31.07.2014

Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява допълнителни изпити

Paisii Hilendarski

За попълване на незаети места Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява допълнителни кандидатстудентски изпити по български, английски, немски, френски, руски и новогръцки език. Кандидатите ще решават писмени тестове в периода до 29 август. Дотогава изпитите виж още[...]