Daily Archives: 25.11.2013

Поетесата Мирела Иванова: Бъдете възвращенци!

2

И тази мисия като всички дълбоки мисии е сложна. Говорих за завръщането в различни посоки – към паметта, истинското достойнство на думите и словото. А към кого другиго да има кураж човек да отправи подобно послание, ако не към най-младите