Истории с аромъните в експозицията Мексиканско изкуство

Plakat izlojba

CU TENDA – ИСТОРИИ С АРОМЪНИТЕ е пътуващата изложба, която пристига в България и ще гостува в експозицията Мексиканско изкуство на Градската художествена галерия –Пловдив, ул. Артин Гидиков № 11, в периода 31 юли – 27 август 2018. Експозицията е изработена от екип на Националния музей на румънския селянин, а събитието е организирано в партньорство с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и фондация „Стойна Кръстанова“. Изложбата предлага поглед към културата на аромъните, една от старите култури на Балканите чрез въображаемия свят на общността и следите и спомените, вписани в картата на Балканите.

Аромъните са известни също така с имената власи, куцовласи, балкански румънци или южнодунавски румънци и могат да се разглеждат като въплъщение на балканския човек (hommo balcanicus). Със съхраняването на езика и традициите си те обогатяват историята и културата на Югоизточна Европа и живата памет на земите, през които са минали.

Оформена като визуален разказ, изложбата CU TENDA – ИСТОРИИ С АРОМЪНИТЕ реконструира символния пласт на паметта и фрагменти от културата на аромъните като част от общия въбражаем свят на балканските култури в движение. Това се случва чрез свидетелства, лични разкази, текстове и елементи от материалното и нематериалното наследство. Кат осе тръгва от спомена, запечатан в снимка (свидетел на отминалото), и внушението на предмети от културното наследство на общността, пред публиката се репрезентира серия от визуални и звукови въздействия и архаични обекти, характерни за културата на аромъните.

Изложбата е част от проект „CU TENDA“ – STORIES, IMAGES AND SOUNDS ON THE MOVE, който е съфинансиран по програма Творческа Европа на ЕС, координатор на проекта Национален музей на румънския селянин в партньорство с ПУ „Паисий Хилендарски“ (Пловдив, България), Център за междукултурен диалог (Куманово, БЮР Македония) и Обсерватория за социални изследвания (Триказе, Италия).

Откриването на изложбата ще е съпроводено с концерт на Румънската група за балканска импровизаторска музика multumult.