Фойерверкно шампанско за Тильо Тилев!

foierverkno shampansko za tilio tilev

Поетически вглъбен, с уверена походка и отворени сетива… Това е една от възможните текстови графики за хуманитарната фигура Тильо Тилев. Сега – обект на фойерверкно шампанско!

Защото и го е резервирал, и е юбиляр. Егенетният регистратор сочи цифрата на нашия герой, но той аранжира годините в друга геометрия, а и е тълкувал феномена време в „Дъхът на твоето очакване”. Предюбилейната поетова книга с поетически влизания в същността на същественото…

Литературоведите – литературни критици, литературни историци (къде се срещат и раздалечават двата типа, кое е постоянно общото между тях и ако има различия, колко са тънкостни, е отговор, който едва ли баш днеска касае поета, скочил в екстаза на себепразничността), притежават правото да ловят поетическите доминанти и бродерии в лириката на Тильо Тилев.  Някои от известните литературни имена са негови приятели и почитатели. Книгите му с поетически текстове носят престижен издателски знак. И това вече е повече от знак. Само че преди да е даден от издателството, ознакостяването идва от поета.

Поемането на журналистически партитури е толкова свързано с поетическите му умонастроения и умовсенастройки, че главният редактор на академичното издание за образование, наука и култура – „Пловдивски университет”, повече от две декади владетелски държи сериозността на това, което понякога опоетизирано деминутивно нарича „вестничето”. Да, форматът не е голям, „вестничето” запази графическата класика в печатния си вариант и насложи от новостите в колора на електронния. Но „вестничето” надхвърли и параметрите на малкостта, оформяйки се като профилно издание, вярно на стилистичната си линия. И на намирания полифонизъм.

Диригент е Тильо Тилев. Не гръмко, без декларативни фрази, но едновременно разговарящ с авторите на изданието и интерпретиращ изговаряното от тях. Авторското его, особено характерно за пишещите в някои жанрове и за деятелите на текста с филологически натюрел, и редакторското его на всеки Главен редактор имат способностите да се опозитират. Това обаче е заради  ефекта от текстовия продукт и за продуктивността и на автор, и на редактор. И на малката редакция с големите интенции.

Фойерверкно шампанско за Тильо Тилев!