Единно раздвоеният Константин Константинов

Konstantin Konstantinov

Експозицията „Раздвоение” е официален факт в галерия „Анастас”. Художникът Константин Константинов демонстрира възможния интегритет на маслените бои и рисунките на графичен принцип. Двужанровата природа на изложбата е в кореспонденция с мотото й. Чисто формално – авторът показва два типа изобразителна техника, следователно и два жанра – живопис и графика. Художникът обаче е единен, защото посланията са обединени от общ център.

„Раздвоение” репрезентира неоекспресионизма на Константин Константинов в големите платна – маслени бои, и при рисунките на графичен принцип. Графично и абстрактно живописното имат интересно съсъщестуване в изложбата, потвърждавайки единността на своя автор. И способностите му за визуална цялост на първоначално различни същности, притежаващи автономията на собственото си значение.

Ефектът в творбите на Константин идва от концептуалното използване на изразните средства. От разкодиращото проникване във формата, цвета и експресивните траектории. И предизвикването им да ознакостят релефно фигурата на художника!…

1

Картини като „Генезис”, „Heavenly”, „Окото на ума” се превръщат дори в творчески конкуренти на автора. Тяхното съдържание артикулира неговия изобразителен профил, себеизразността на всяка творба и липсата на възможен неин remake…

Или – авторът създава картините си, те го пресъздават и досъздават. Пресъздават го – като идентитетика на смисловата проекция. Досъздават го – като отворено продължение в зрителската рецепция!

2

Тринайсетте платна абстрактна живопис и двайсетте рисунки, аранжирани в галерия „Анастас”, генерират собствена експозиционна територия – оттатък конкретиките на наблюдаемото пространство.  А  ненаблюдаемостта (извън изкуството) на фигурите, които авторът на „Раздвоение” е изобразил, са поредното потвърждение за неговото око на ума и генезиса на творбите му!

Konstantin_Konstantinov_izlozhba